Reflektioner: 5 år av vad då?

2010, efter avslutad utbildning till Biståndsingenjör, satte jag mig ner och gjorde en energianalys över mitt eget liv och leverne. Detta framträdde:
1. Jag borde sluta flyga.
2. Jag borde fortsätta ändra mina kostvanor för att nå en mer klimatneutral diet, dvs mer vegetariskt, mer veganskt, mer lokalt och ekologiskt.
3. Jag behövde lära mig mer om mat: Jordbruk, matsuveränitet, växter, näringscykler, vattencykler, matjord, geologiska processer.
4. Jag behövde lära mig mer om den lokala och globala ekonomin.
5. Jag borde vara en del av den globala omställningsrörelsen.

Så då gjorde jag allt det. Om jag nu tar och inventerar mina erfarenheter och kunskaper ca 5 år senare framträder detta:
1. Troligen kan jag åstadkomma mer ”gott” om jag ibland flyger till en plats långt bort för att inhämta kunskap vilken saknas lokalt. Semesterflygning alena är fortfarande korkat.
2. Jag borde fortfarande äta färre mjölkprodukter. I övrigt har jag blivit bättre på att äta ogräs, löv, alger mm och att odla egen mat. Jag är inte alltid strikt årstidsbunden i mina val av råvaror. Jag skulle kanske kunna tillaga maten på ett mer energisnålt sätt.
3. Jag har satsat på mycket omvärldsbevakning med analyser av alternativ till det industriella jordbruket och funnit permakultur, regenerativt jordbruk, agroekologi, agroforestry och holistic management. Jag har vidareutbildat mig, nätverkat och arbetat både teoretiskt och praktisk med detta och är nu på god väg mot att bli en vettig planetskötare med förmåga att samspela med ekosystemen. Rent praktiskt borde jag börja testodla fler gamla sorter av såväl grönsaker som spannmål, samt fortsätta arbeta med lignoser. För den teoretiska kunskapen borde jag göra en kvalificerad litteraturstudie, ev ta en akademisk kurs i agroekologi eller systemteori, och sedan skriva ur mig en analys som potentiellt kan bli en bok.
4. Jag blev medlem i JAK-banken, läste på om ekonomisk historia, gick på seminarier och hittade ett sätt att relatera till ekonomiska frågor så att det blev roligt. Insåg att jag inte är intresserad av att fokuserat arbeta med ekonomi, återgick till at arbeta med naturen. Jag har fortsatt låga privata omkostnader och är därmed trygg med en låg inkomst, vilket innebär ett mindre stressat sinne. En ökad förståelse för socioekonomiska samband kopplat till tillgång till mat, skydd, vatten och information gör mig mer redo för ett framtida arbete i utsatta regioner.
5. Typ 25 kurser, 40 föredrag, ett tjugotal artiklar, 3 guerillaodlingar och x antal andra konsultationer i permakultur, stadsodling och ätliga vilda växter är en god start på att var del av att styra samhället åt ett regenerativt håll. Uppdraget påbörjat…

Hur ser det ut i era liv, vänner? Vad har ni för reflektioner kring livsval och strategier nu under den mörka tiden av året?

imageTack Lisa för fotot 🙂