Ett europeiskt nätverk för permakulturlärare

Under två intensiva dagar hade jag förmånen att tillsammans med Maria Svennbäck från Holistic Gardening i Stockholm vara med och lägga grunden för ett europeiskt lärarsamarbete. Tack vare EU’s Leonardo-projekt under the Program for Liefelong Learning har vi i Sverige tillsammans med åtminstone femton andra EU-länder nu påbörjat ett tvåårigt samarbete.

Mål, syfte och resultat: Att skapa ett stark europeiskt nätverk för permakulturlärare, att öka lärarnas anställningsmöjligheter, att lära av och sammanställa varandras läroplaner, att fördjupa vår kunskap genom att besöka varandras permakulturprojekt, att producera en handbok och ett antal broschyrer med tekniker, tips, ”Best practices” etc. Det är också en början till att harmonisera permakulturutbildningarna i Europa och skapa en gemensam rekommendation för en standard. Det fina är att vi får möjlighet att lära känna varandra, ha roligt tillsammans och göra något viktigt under tiden!

Utdrag på engelska från ansökan:

The Learning Partnership aims to support the professional development of permaculture teachers. This relates to the Leonardo programme in 3 ways:

  1. Increasing teachers’ own skills for employability;
  2. Improving the quality of vocational education & training that those teachers deliver;
  3. Developing the capacity of organisations to deliver courses, and thereby employ permaculture teachers.

There will be 7 mobility activities during the project, serving multiple functions:

  1. to provide a forum for exchange of best practice;
  2. to provide teacher training/continuing professional development;
  3. to share information about various national permaculture education systems & qualifications frameworks;
  4. to establish a pan-European network of permaculture teachers & organisations for curriculum development;
  5. to promote cultural exchange and celebrate the diversity within the network;
  6. To produce a permaculture teachers’ handbook.

Under de närmsta två åren kommer vi alltså att mötas upp sju gånger på olika platser runt om i Europa. De olika mötena har lite olika fokus beroende på platsen vi befinner oss på samt vad värdlandet har tagit på sig för ansvarsområde inom samarbetet. Sverige har fått tjugofyra stycken ”Mobilities”, vilket innebär att vi svenska lärare har tjugofyra stycken ”biljetter” att samsas om. Intresserad av att vara med på plats för att utveckla dig själv som lärare? Hör av dig till mig eller Maria!

//Klara

Lämna ett svar